دانشگاه سایمن فریزر SFU Simon Fraser University

دانشگاه سایمون فریزر (SFU) دانشگاهی معتبر در کشور کانادا است که به آن لقب «برکلی شمال» داده‌اند، دارای ۳ پردیس دانشگاهی در شهرهای ونکوور، برنابی و سوری است.

این دانشگاه همواره به عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم کانادا مطرح بوده و در رتبه‌بندی سالانه کانادا (مک لین)، پنج سال در صدر گروه دانشگاه‌های جامع کانادا بالاتر از دانشگاه واترلو ،دانشگاه کنکوردیا و دانشگاه ویکتوریا قرار داشته است.هم چنین عضو چندین موسسه آموزش عالی ملی و بین المللی می باشد.

دانشگاه سایمون ‌فریزر یکی از دانشگاه‌های قابل توجه در زمینه ی تحقیقات می باشد که تحقیقات بسیار زیادی را در زمینه‌های مختلف به عنوان مثال علوم، هنر و علوم انسانی انجام داده است. در رتبه بندی دانشگاه ی جهان QS در سال ۲۰۲۰ دانشگاه سایمون فریزر در رتبه ۳۱۴دنیا و سیزدهم کانادا قرار گرفته است. همچنین بر اساس رتبه بندی موسسه تایمز در سال ۲۰۲۰ این دانشگاه در رتبه ۳۰۰-۲۵۱دانشگاه های جهان قرار دارد.

 

 • دانشکده علوم کاربردی
 • دانشکده هنر و علوم اجتماعی
 • دانشکده بازرگانی Beedie
 • دانشکده ارتباطات، هنر و تکنولوژی
 • دانشکده محیط زیست
 • دانشکده علوم بهداشت
 • دانشکده علوم
 • دانشکده آموزش

 

رشته‌های مقطع کارشناسی

 • حسابداري
 • علوم آماري
 • انسان شناسي
 • زيست شناسي کاربردي
 • رياضيات کاربردي
 • فيزيک کاربردي
 • باستان شناسي
 • مطالعات فرهنگ و هنر
 • هنر و علوم اجتماعي (1)
 • مطالعات آسيا-کانادا
 • علوم اعصاب رفتاري
 • بيوانفورماتيک
 • فيزيک بيولوژيکي
 • علوم زيستي
 • مهندسي پزشکي
 • فيزيولوژي پزشکي
 • تجارت
 • شيمي فيزيک
 • علم شيمي
 • علوم شناختي
 • ارتباطات
 • زبان شناسي
 • مهندسي کامپيوتر
 • علوم کامپيوتر
 • محاسبات علوم دوگانه درجه
 • رايانه / رياضيات
 • رايانه / فلسفه
 • هنرهاي معاصر
 • مشاوره و توسعه انساني
 • جرم شناسي
 • برنامه درسي و آموزش
 • رقص
 • طراحي
 • توسعه و پايداري
 • آموزش هاي اوليه
 • علوم زمين
 • علوم اقتصاد
 • روانشناسي آموزشي
 • مهندسي الکترونيک
 • عمومي ابتدايي
 • فيزيک مهندسي
 • علوم مهندسي
 • انگليسي
 • کارآفريني و نوآوري
 • محيط زيست (1)
 • شيمي محيط زيست
 • سيستم هاي محيط زيست زمين
 • آموزش محيط زيست
 • بهداشت محيط
 • مديريت منابع زيست محيطي
 • علوم محيط زيست
 • سم شناسي محيط زيست
 • Environmetrics
 • (Fass (1 (هنر و علوم اجتماعي)
 • فيلم
 • سرمايه گذاري
 • مطالعات ملل اول
 • زبان فرانسه
 • برنامه گروهي فرانسه
 • آموزش و پرورش فرانسه
 • جنسيت، مطالعات زنان و تمايلات جنسي
 • مطالعات عمومي در آموزش و پرورش
 • اطلاعات علوم جغرافيايي
 • جغرافيا
 • علم ديرينه شناسي
 • سيستم هاي زيست محيطي جهاني
 • بهداشت جهاني
 • اخلاق بهداشت
 • علوم بهداشت
 • مطالعات يونان
 • تاريخ
 • جغرافياي انساني
 • مديريت منابع انساني
 • علوم انساني
 • بيماريهاي عفوني
 • سيستم هاي اطلاعاتي
 • هنر و فناوري تعاملي
 • هنر و فناوري تعاملي (1)
 • سيستم هاي تعاملي
 • تجارت بين الملل
 • مطالعات بين المللي
 • آموزش و پرورش جهاني
 • حرکت شناسي
 • مطالعات کار
 • زبان انگليسي
 • مطالعات آمريکاي لاتين
 • آموزش و ناتواني هاي توسعه اي
 • مطالعات حقوقي
 • علوم زندگي (سال دوم)
 • زبان شناسي
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت
 • علوم مديريت و سيستم
 • علوم و فنون دريايي
 • بازار يابي
 • رياضي فيزيک
 • رياضيات
 • مهندسي سيستم هاي مکاترونيک
 • هنر رسانه
 • رسانه و فرهنگ
 • بهداشت روان و اعتياد
 • زيست شناسي و بيوشيمي مولکولي
 • موسيقي
 • علوم هسته اي
 • مديريت عمليات
 • تحقيق در عمليات
 • فلسفه
 • تربيت بدني
 • جغرافياي فيزيک
 • فيزيک
 • مطالعات پليس
 • اقتصاد سياسي
 • علوم سياسي
 • جمعيت و بهداشت عمومي
 • روان شناسي
 • انتشارات
 • علوم (سال اول)
 • عمومي ثانويه
 • آموزش متوسطه رياضي
 • جلسه بحث ترمي
 • نابرابري هاي اجتماعي
 • جامعه شناسي
 • سيستم هاي نرم افزاري
 • سيستم هاي اطلاعات مکاني
 • آمار و ارقام
 • توسعه ارتباطات پايدار
 • مهندسي سيستم
 • سيستم ها (1)
 • برنامه هاي تربيت معلم
 • فناوري و جامعه
 • تئاتر
 • هنر هاي تجسمي
 • علوم آب

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 

 • علوم مهندسي
 • علوم کامپيوتر
 • مهندسي سيستم هاي مکاترونيک
 • علوم اقتصاد
 • زبان انگليسي
 • زبان فرانسه
 • جنسيت، مطالعات زنان و تمايلات جنسي
 • علم ديرينه شناسي
 • تاريخ
 • علوم انساني
 • زبان شناسي
 • فلسفه
 • علوم سياسي
 • روان شناسي
 • جامعه شناسي
 • مردم شناسي
 • برنامه مطالعات ليبرال
 • مطالعات بين المللي
 • جرم شناسي
 • سياست عمومي
 • برنامه مطالعات شهري
 • مرکز رسانه هاي ديجيتال
 • برنامه انتشاراتي
 • هنرهاي معاصر
 • هنر و فناوري تعاملي
 • باستان شناسي
 • جغرافيا
 • منابع و مديريت محيط زيست
 • علوم بهداشت
 • بازرگاني
 • آموزش و پرورش
 • بيوانفورماتيک
 • علوم زيستي
 • فيزيولوژي طبي و حرکت شناسي
 • شيمي
 • علوم زمين
 • رياضيات
 • بيوشيمي و زيست شناسي مولکولي
 • فيزيک
 • علوم آماري

رشته های مقطع دکتری

 • علوم مهندسي
 • علوم کامپيوتر
 • مهندسي سيستم هاي مکاترونيک
 • علوم اقتصاد
 • زبان انگليسي
 • جنسيت، مطالعات زنان و تمايلات جنسي
 • علم ديرينه شناسي
 • تاريخ
 • زبان شناسي
 • فلسفه
 • علوم سياسي
 • روان شناسي
 • جامعه شناسي
 • مردم شناسي
 • جرم شناسي
 • ارتباطات
 • هنر و فناوري تعاملي
 • باستان شناسي
 • جغرافيا
 • منابع و مديريت محيط زيست
 • علوم بهداشت
 • بازرگاني
 • آموزش و پرورش
 • بيوانفورماتيک
 • علوم زيستي
 • فيزيولوژي طبي و حرکت شناسي
 • شيمي
 • علوم زمين
 • رياضيات
 • بيوشيمي و زيست شناسي مولکولي
 • فيزيک
 • علوم آماري

شرایط لازم برای پذیرش در مقطع کارشناسی

 • مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
 • ریز نمرات دوره متوسطه
 • ترجمه رسمی مدارک
 • ارائه رزومه برای سوابق علمی و شغلی
 • مهارت زبان انگلیسی

 

مدرک IELTS: حداقل نمره 6.5

مدرک TOEFL: نمره کلی 88 و حداقل نمره 20 در هر بخش مد نظر می باشد.

مدرک PTE: حداقل نمره 65

 

شرایط لازم برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

 • مدرک دوره 4 ساله کارشناسی با حداقل معدل 16 برای مقطع کارشناسی ارشد
 • مدرک دوره 2ساله کارشناسی ارشد برای مقطع دکتری
 • ترجمه رسمی مدارک
 • ارائه رزومه برای سوابق علمی و شغلی
 • مهارت زبان انگلیسی

 

مدرک IELTS: حداقل نمره 7

مدرک TOEFL: نمره کلی 93 و حداقل نمره 20 در هر بخش مد نظر می باشد.

مدرک PTE: حداقل نمره 65

* علاوه بر این برخی از برنامه ها نیاز به تکمیل امتحانات ورودی مانند GMAT و  GRE دارند.

 • توصیه نامه

هزینه‌های تقریبی برای یک سال تحصیل که شامل دو ترم تحصیلی می باشد برای دانشجویان بین المللی درپردیس دانشکده هنر و علوم اجتماعی این دانشگاه  مبلغی حدود 43.400 دلار کانادا در نظر گرفته شده است .

به صورت کلی محاسبه هزینه‌های تحصیلی به صورت ‌تقریبی می باشد و با توجه به شرایط هر دانشجو متفاوت می باشد.

در این دانشگاه بورسیه همزمان با پذیرش به صورت تقریبی  مبلغی  از ۲۰۰۰ دلار تا ۲۰ هزار مد نظر می باشد.

برای اینکه شانس دریافت بورسیه از این دانشگاه را داشته باشید, باید حداقل معدل ۸۰ درصدی را در مقطع قبلی تحصیلی خود به دست آورده باشید.

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *