دانشگاه بریتیش کلمبیا University of British Columbia

دانشگاه بریتیش کلمبیا یا به طور خلاصه UBC از نامدارترین دانشگاه های دنیا واقع در شهر ونکوور،استان بریتیش کلمبیا می باشد.این دانشگاه در سال 1908 تاسیس شده است و دارای دو کمپس بزرگ در ونکوور و اوکاناگان می باشد. در این دانشگاه تحقیقات بسیار گسترده است و بسیاری از دانشجویان و محققان دانشگاه موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند.

رنکینگ دانشگاه UBC  طبق موسسه تایمز در سال 2020 در رتبه 34 دانشگاه های دنیا و طبق QS  در رتبه 51 در دانشگاه های دنیا و به طور کلی در بین دانشگاه های کانادا در رتبه سوم قرار دارد.

دانشکده های پردیس ونکوور دانشگاه بریتیش کلمبیا 

 • دانشکده علوم کاربردی
 • دانشکده هنر
 • دانشکده علوم گفتاری، گوش و حلق
 • دانشکده کسب و کار سادر (Sauder)
 • دانشکده برنامه ریزی منطقه ای و محلی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده جنگلداری
 • دانشکده روزنامه نگاری
 • دانشکده حرکت شناسی
 • دانشکده زمین و سیستم های غذایی
 • دانشکده حقوق پیتر آلارد (Peter A. Allard)
 • دانشکده، کتابداری، آرشیو سازی و مطالعات اطلاعاتی
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده موسیقی
 • دانشکده پرستاری
 • دانشکده جمعیت و بهداشت عمومی
 • دانشکده علوم دارویی
 • دانشکده علوم
 • دانشکده امور اجتماعی
 • کالج ونتج دانشگاه بریتیش کلمبیا (Vantage UBC)

 

دانشکده های پردیس اوکانگان

 • دانشکده هنر و علوم اروینگ کی باربر (Irving K. Barber)
 • دانشکده مطالعات خلاق و انتقادی
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده بهداشت و توسعه اجتماعی
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده پزشکی، دوره پزشکی جنوب ( Southern Medical Program, Faculty of Medicine)
 • کالج تحصیلات تکمیلی

 

رشته های مقطع کارشناسی

حسابداری
مطالعات آفریقا
باستان شناسی انسانی
انسان شناسی
علوم گیاهی و خاکشناسی
تاریخ یونان، رم و خاور نزدیک
باستان شناسی
معماری
تاریخ هنر و فرهنگ بصری
تاریخ هنر
مطالعات آسیا
مطالعات مهاجران آسیایی و کانادایی-آسیایی
فرهنگ و زبان آسیایی
بیو شیمی
زیست شناسی حیوانات
ستاره شناسی
علوم جوی
زیست شناسی
بیوفیزیک
بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی
علوم شیمی
مهندسی عمران
علوم کامپیوتر و بازرگانی
مدیریت فنآوری بازرگانی
مطالعات کانادا
علوم سلولی، فیزیولوژیک و آناتومیک
مهندسی بیوشیمی و زیست شناسی
مطالعات کلاسیک
مطالعات دینی و خاور نزدیک
ادبیات باستانی ایران و رم
سیستم های شناختی
بازرگانی و تجارت
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
نویسندگی خلاقانه
مطالعات جنسیت
مطالعات فرهنگی
بهداشت دندان
دندانپزشکی
رژیم غذایی
علوم محیط زیست و زمین
علوم اقیانوس ها و زمین
بوم شناسی و زیست شناسی تکاملی
علم اقتصاد
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش – آموزش دبیران بومی
آموزش و پرورش – دوره ابتدایی
آموزش و پرورش – دوره راهنمایی
آموزش و پرورش – روستایی
آموزش و پرورش – دوره دبیرستان
مهندسی برق
فیزیک مهندسی
انگلیسی
کارآفرینی
جامعه و محیط زیست
شیمی محیط زیست
طراحی محیط زیست
مهندسی محیط زیست
علوم محیط زیست
مطالعات خانواده
تولید فیلم
مطالعات فیلم
امور مالی
مطالعات اقوام اولیه و بومی
زبان شناسی اقوام اولیه
خوراک و محیط زیست
خوراک و علوم تغذیه ای
تحلیل بازار خوراکی ها
علوم غذایی
خوراک، تغذیه و بهداشت
عملیات جنگل
مدیریت منابع جنگلی
علوم جنگل
فرانسوی
فرانسوی و اسپانیایی
علوم آب شیرین
مطالعات زنان و جنسیت
جنسیت، نژاد، تمایلات جنسی و عدالت اجتماعی
مدیریت بازرگانی عمومی
علوم عمومی
مطالعات عمومی
جغرافیا
علوم زیست جغرافیایی
جغرافیا- پایداری و محیط زیست
جغرافیای انسانی
مهندسی زمین شناسی
زمین شناسی

ژئوفیزیک
آلمانی
سیستم های منابع جهانی
یونانی
بهداشت و جامعه
تاریخ
سینتیک (جنبش شناسی) بشر
جنبش شناسی بشر- فیزیولوژی بالینی
جنبش شناسی بشر-بهداشت جامعه
مطالعات بومی
علوم تلفیقی کامپیوتر
مهندسی تلفیقی
علوم تلفیقی
عملکرد میان رشته ای
مطالعات میان رشته ای
تجارت بین الملل
اقتصاد بین الملل
تغذیه بین الملل
روابط بین الملل
ایتالیایی
روزنامه نگاری
حرکت شناسی- مطالعات میان رشته ای
حرکت شناسی و علوم بهداشت
حرکت شناسی – بهداشت و آموزش فیزیکی
لاتین
ژاپنی
مطالعات آمریکای لاتین
مدیریت
حقوق
حقوق و جامعه
زبان شناسی
بازاریابی
مهندسی مواد
علوم ریاضیات
ریاضیات و اقتصاد
ریاضیات و آمار
مهندسی مکانیک
مطالعات رسانه
علوم آزمایشگاهی پزشکی
داروسازی
مطالعات قرون وسطی و رنسانس
مطالعات قرون وسطی
میکروب شناسی و ایمنی شناسی
میکروب شناسی
مامایی
مهندسی معدن
مطالعات اروپای پیشرفته
مطالعات موزه
موسیقی
موسیقی – اجرای پیشرفته
ترکیب موسیقی
موسیقی – مطالعات عمومی
ادبیات اسطوره ای در یونان، رم و خاور نزدیک
حفاظت منابع طبیعی
مطالعات خاور نزدیک
پرستاری
علوم تغذیه ای
کار درمانی
اقیانوس شناسی
منابع انسانی و رفتار سازمانی
داروشناسی
فلسفه
فلسفه، سیاست و اقتصاد
فیزیوتراپی
فیزیک
علوم سیاسی
روان شناسی
اموال
علوم توانبخشی
هنر، ادبیات و مذهب
مطالعات دینی
مطالعات رم
روسی
مطالعات اسکاندیناوی
جامعه شناسی
مددکاری اجتماعی
اسپانیایی
علوم گفتاری
آمار
تئاتر
بازیگری تئاتر
طراحی و تولید تئاتر
حمل و نقل و لجستیک
مطالعات آمریکا
مطالعات شهری
هنرهای بصری
مصنوعات چوبی
جانور شناسی

 

 

مقطع کارشناسی ارشد

آموزش و یادگیری بالغین
یادگیری بالغین و تغییرات جهانی
اقتصاد کشاورزی
فرهنگ باستانی، مذهب و قومیت
انسان شناسی
زیست شناسی جانوری کاربردی
معماری
مطالعات آرشیوی
مطالعات آرشیوی و مطالعات اطلاعات کتابخانه
تحصیلات هنر
تاریخ هنر
مطالعات آسیا
ستاره شناسی
علوم جوی
علوم گفتاری و شنوایی سنجی
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی
بیوانفورماتیک
مهندسی پزشکی
گیاهشناسی
مدیریت بازرگانی
زیست شناسی تکاملی و سلول
مهندسی زیست شناسی و شیمی
شیمی
ادبیات کودکان
مهندسی عمران
ادبیات باستانی یونان و رم
علوم کامپیوتر
روانشناسی مشاوره
علم سر و صورت
نویسندگی خلاقانه
نویسندگی خلاقانه و تئاتر
تحقیق در آموزش
برنامه درسی و راهبری
مطالعات برنامه ریزی درسی
رسانه دیجیتال
آموزش اوایل کودکی
اقتصاد
فنآوری آموزشی
مدیریت و راهبری آموزشی
سیاست و راهبری آموزشی
مطالعات آموزشی
مهندسی کامپیوتر و برق
فیزیک مهندسی
انگلیسی
مهندسی محیط زیست
پزشکی تجربی
تولید فیلم
تولید فیلم و نویسندگی خلاقانه
مطالعات فیلم
اقتصاد منابع و غذا
علوم غذایی
جنگلداری 

 

مقطع دکتری

انسان شناسی
زیست شناسی جانوری کاربردی
تاریخ هنر
مطالعات آسیا
ستاره شناسی
علوم جوی
علوم گفتاری و شنوایی سنجی
بیوشیمی و زیست شناسی سلولی
بیوانفورماتیک
مهندسی پزشکی
گیاهشناسی
مدیریت بازرگانی
زیست شناسی تکاملی و سلول
مهندسی زیست شناسی و شیمی
شیمی

مهندسی عمران
ادبیات باستانی یونان و رم
علوم کامپیوتر
روانشناسی مشاوره
علم سر و صورت
نویسندگی خلاقانه
تحقیق در آموزش
مطالعات برنامه ریزی درسی
اقتصاد
مطالعات آموزشی
مهندسی کامپیوتر و برق
انگلیسی
پزشکی تجربی
علوم غذایی
جنگلداری

 

 

مدارک لازم برای پذیرش

 • ترجمه مدارک و ریز نمرات مقاطع تحصیلی
 • رزومه
 • انگیزه نامه
 • توصیه نامه
 • نمره زبان ( کمترین نمره‌ی آیلتس مورد قبول 6.5 و برای تافل نیز 70 الی 90 )
 • معدل (حداقل 16 برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)

شهریه:

در دانشگاه UBC  هزینه تحصیل بر اساس دانشکده متفاوت می باشد ولی به صورت کلی برای مقطع لیسانس از 11 تا 23 هزار دلار و برای مقاطع فوق و دکترا از 13 تا 34 هزار دلار کانادا می باشد.

دانشگاه UBC  برای دانشجویان سرتاسر دنیا بورسیه ای به مبلغ 30 میلیون دلار در سال در نظر گرفته که بر اساس رزومه ی هر فرد که شامل بورس گردد و بسته به مقطع تحصیلی او به وی اعطا می گردد.

به صورت حدودی میتوان گفت برای مقطع کارشناسی, این دانشگاه مبلغی حدودی 7000 دلار در سال برای بورسیه در نظر گرفته و برای اطلاعات دقیق تر باید به سایت خود دانشگاه مراجعه نمایید.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *