دانشگاه گوئلف University of Guelph

دانشگاه گوئلف University of Guelph

دانشگاه گوئلف ,واقع در گوئلف استان آنتاریو می باشد، این دانشگاه در سال ۱۹۶۴ تاسیس یافته و در حال حاضر ۳۲۰۰۰ دانشجو در آن مشغول تحصیل می باشند.این دتنشگاه در کانادا از رنکینگ بالایی بر خوردار می باشد.برنامه دامپزشکی در سال 2015 در این دانشگاه رتبه ی 4 جهانی را به خود اختصاص داد.