دانشگاه اتاوا University of Ottawa

دانشگاه اتاوا واقع در شهر اتاوا پایتخت کانادا و استان آنتاریو می باشد.این دانشگاه دو زبانه و از برترین دانشگاه های کانادا به حساب می آید.این دانشگاه دارای فارغ التحصیلان به نام از جمله وین دی آنجل (فرماندار بازنشسته هیئت مدیره صندوق ذخیره فدرال)، میشل لامونت (استاد دانشگاه هاروارد)، ترنت فرانکس (نماینده ایالات متحده و عضو حزب جمهوری خواه) و سامانتا بی (بازیگر، کمدین) می باشد.

دانشگاه اتاوا در سال 2020 بر اساس رتبه بندی Times higher Education world university Ranginkts رتبه 141 را دریافت نمود.همچنین در زمینه تحقیقات دانشگاهی برای سه سال پشت سرهم به عنوان برترین دانشگاه کانادا رتبه ی 7 را موفق به دریافت شد.این دانشگاه هم چنین جزو 10 دانشگاه برتر تحقیقاتی و پژوهشی کانادا می باشد.

 • هنر
 • حقوق
 • آموزش و پرورش
 • مطالعات تکمیلی و فوق دکترا
 • مهندسی
 • مدیریت (دانشکده مدیریت)
 • پزشکی
 • علم
 • علوم بهداشتی
 • علوم اجتماعی

رشته های مقطع کارشناسی

 • مطالعات بومی
 • حسابداری
 • مطالعات سلتی
 • مهندسی شیمی
 • شیمی
 • مهندسی عمران
 • حقوق مدنی
 • بازرگانی
 • ارتباطات
 • مهندسی کامپیوتر
 • مدیریت و تصدی گری
 • انسان شناسی
 • اخلاق کاربردی
 • فرهنگ و زبان عربی
 • هنر (عمومی)
 • مطالعات آسیا
 • بیوشیمی
 • زیست شناسی
 • مهندسی مکانیک پزشکی
 • علوم پزشکی
 • علوم دارویی زیستی
 • مطالعات کانادایی
 • علوم کامپیوتر
 • مطالعه مناقشات و حقوق بشر
 • جرم شناسی
 • روزنامه نگاری دیجیتال
 • اقتصاد
 • اقتصاد و سیاست عمومی
 • Écriture et style (سبک نوشتن)
 • آموزش و پرورش
 • امور مالی
 • فرانسوی بعنوان زبان دوم
 • مطالعات فرانسوی
 • جغرافیا
 • زمین شناسی
 • نقشه برداری و تحلیل فضایی
 • فرهنگ و زبان آلمانی
 • مهندسی برق
 • انگلیسی
 • انگلیسی بعنوان زبان دوم
 • کارآفرینی
 • اقتصاد محیط زیست و سیاست عمومی
 • علوم محیط زیست
 • مطالعات محیط زیست
 • Études des francophonies
 • علم دیرینه شناسی
 • مطالعات جهانی
 • مطالعات رم و یونان
 • علوم بهداشت
 • تاریخ
 • تاریخ و تئوری هنر
 • جنبش شناسی بشر (با تاکید بر علوم بیوفیزیک)
 • جنبش شناسی بشر (با تاکید بر علوم اجتماعی)
 • مدیریت منابع انسانی
 • توسعه بین المللی و جهانی سازی
 • توسعه اقتصاد بین المللی
 • مدیریت بین الملل
 • مطالعات بین الملل و زبانهای مدرن
 • فرهنگ و زبان ایتالیایی
 • مطالعات یهودی کانادایی
 • مطالعات آمریکای لاتین
 • حقوق (حقوق عمومی)
 • مطالعات اوقات فراغت
 • Lettres françaises
 • علوم زندگی
 • زبان شناسی
 • مدیریت
 • موسیقی
 • پرستاری
 • علوم تغذیه
 • تکنولوژی چشم پزشکی
 • فلسفه
 • جغرافیای فیزیکی
 • فیزیک
 • علوم سیاسی
 • روان شناسی
 • سیستمهای اطلاعات مدیریت
 • بازاریابی
 • ریاضیات و آمار
 • مهندسی مکانیک
 • پزشکی
 • مطالعات رنسانس و قرون وسطی
 • مدیریت عمومی
 • روابط عمومی
 • Rédaction professionnelle et edition
 • مطالعات دینی
 • فرهنگ و زبان روسی
 • علوم (عمومی)
 • Sciences et Éducation
 • آموزش زبان دوم
 • خدمات اجتماعی
 • علوم اجتماعی (عمومی)
 • علوم اجتماعی بهداشت
 • جامعه شناسی
 • مهندسی نرم افزار
 • اسپانیایی
 • تئاتر
 • ترجمه
 • مطالعات آمریکا
 • هنرهای بصری
 • مطالعات زنان
 • سینمای جهان

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 • مطالعات دوزبانه
 • بیوشیمی
 • بیوانفورماتیک (مشارکتی)
 • زیست شناسی
 • مهندسی پزشکی
 • آمار (مشارکتی)
 • مدیریت تجارت
 • مواد پیشرفته و تولید
 • انسان شناسی
 • شنوایی شناسی
 • حقوق قانونی (شرعی)
 • پزشکی سلولی و مولکولی
 • شیمیایی و سم شناسی محیط زیست (مشارکتی)
 • مهندسی شیمی
 • علم شیمی
 • مهندسی عمران
 • مطالعات کلاسیک
 • ارتباطات
 • مشاوره و معنویت
 • جرم شناسی
 • علوم زمین
 • علم اقتصاد
 • آموزش و پرورش
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • فن آوری های کسب و کار الکترونیک
 • مدیریت مهندسی
 • علوم کامپیوتر
 • تفسیر و ترجمه کنفرانس
 • مطالعات جنگ
 • انگلیسی
 • مهندسی محیط زیست
 • توسعه پایدار محیط زیست
 • توسعه پایدار محیط زیست (مشارکتی)
 • سیستم های بهداشتی
 • تاریخ
 • بشر و ژنتیک مولکولی (مشارکتی)
 • سینتیک بشر
 • مطالعات اطلاعات
 • علوم بهداشتی میان رشته ای
 • حقوق
 • اپیدمی شناسی
 • جغرافیا
 • جهانی شدن و توسعه بین المللی
 • مدیریت بهداشت
 • Lettres françaises
 • زبان شناسی
 • مدیریت
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • مطالعات رنسانس و قرون وسطی (مشارکتی)
 • میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • موسیقی
 • فیزیک
 • فیزیوتراپی
 • علوم سیاسی
 • مدیریت عمومی
 • روابط عمومی و امور بین المللی
 • اخلاق عمومی
 • تحصیلات مذهبی
 • مطالعات مذهبی
 • علوم اعصاب
 • پرستاری
 • کار درمانی
 • الهیات معنوی (روحانی)
 • آسیب شناسی و پزشکی تجربی (مشارکتی)
 • فلسفه
 • علم، جامعه و سیاست (مشارکتی)
 • کار اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • اسپانیایی
 • آسیب شناسی گفتار و زبان
 • علوم سیستم
 • تئاتر
 • تئاتر (کارگردانی)
 • الهیات
 • مطالعات ترجمه
 • هنرهای بصری
 • مطالعات زنان
 • مطالعات زنان (مشارکتی)
 • فرهنگ و ادبیات جهان

 

رشته های مقطع دکتری

 • مواد پیشرفته و ساخت و تولید
 • مهندسی عمران
 • ارتباطات
 • علوم کامپیوتر
 • مطالعات جنگ
 • مشاوره و معنویت
 • جرم شناسی
 • علوم زمین
 • علم اقتصاد
 • بیوشیمی
 • زیست شناسی
 • مطالعات کانادا (مشارکتی)
 • حقوق قانونی (شرعی)
 • پزشکی سلولی و مولکولی
 • سم شناسی شیمیایی و محیط زیست (مشارکتی)
 • مهندسی شیمی
 • علم شیمی
 • آموزش و پرورش
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • کسب و کار الکترونیک
 • انگلیسی
 • مهندسی محیط زیست
 • حقوق
 • Lettres françaises
 • زبان شناسی
 • مدیریت
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • علوم اعصاب
 • پرستاری
 • آسیب شناسی و پزشکی تجربی (مشارکتی)
 • اپیدمی شناسی
 • جغرافیا
 • تاریخ
 • بشر و ژنتیک مولکولی (مشارکتی)
 • سینتیک بشر
 • توسعه بین المللی
 • فلسفه
 • فیزیک
 • علوم سیاسی
 • بهداشت جمعیت
 • روان شناسی
 • مدیریت عمومی
 • علوم توانبخشی
 • مطالعات مذهبی
 • کار اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • اسپانیایی
 • الهیات
 • مطالعات ترجمه
 • مطالعات زنان

 

 • ترجمه ریز نمرات و مدارک مقاطع قبلی
 • توصیه نامه جهت پذیرش در تحصیلات تکمیلی
 • رزومه
 • انگیزه نامه
 • نمره زبان

* نمره کتبی آیتلس ۶.۵

* نمره کتبی Tofel ibt ۸۶

* PTE نمره 60

مقدارشهریه به صورت تقریبی برای هر دانشجوی بین الملل برای یک ترم به صورت زیر می باشد:

 • مقطع کارشناسی 25000-33000 دلار در سال
 • مقطع تحصیلات تکمیلی 14000-23000 دلار در سال

 

 

 • بورسیه تحصیلی ریاست جمهوری دانشگاه اتاوا برای دانشجویان بین المللی

یک بورسیه ریاست جمهوری در مقطع لیسانس به مبلغ ۳۰۰۰۰ دلار کانادا برای یک دانشجو مد نظر قرارگرفته است.

 • بورسیه تحصیلی وزارت برای دانشجویان بین المللی

بورسیه وزارت در مقطع لیسانس به مبلغ ۲۶۰۰۰ دلار کانادا برای دانشجویان مد نظر قرار گرفته و متعلق به دانشجویانی می شود که از سطح علمی بالاتری برخوردار هستند.

 

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *