دانشگاه ساسکاچوان University of Saskatchewan

دانشگاه ساسکاچوان واقع در شهر ساسکاتون و بزرگ‌ترین دانشگاه ایالت ساسکاچوان در کانادا می باشد. این دانشگاه در سال ۱۹۰۷ تأسیس گردیده و جزء یکی از اعضای گروه U15 (پانزده دانشگاه برتر کشور کانادا) است. لازم به ذکر است این دانشگاه  تنها دانشگاه کانادایی است که با دانشگاه آکسفورد انگلیس همکاری کرده است.حدود 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان بین الملل تشکیل می دهند.

این دانشگاه بین ده دانشگاه برتر کانادا در زمینه دکترا پزشکی زبانزد می باشد. همچنین در رشته‌های بیوتکنولوژی کشاورزی و ژنوم دامی در جهان پیشرو می باشد.لازم به ذکر است دو نفر از استادان این دانشگاه موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند:

برندگان جایزه نوبل

گرهارد هرتسبرگ، نوبل شیمی در سال ۱۹۷۱                                                                                                   

هنری تاب، نوبل شیمی در سال ۱۹۸۳

 

هم چنین این دانشگاه جز ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه تحقیقاتی است.

 • دانشکده کشاورزی و منابع زیستی
 • دانشکده مهندسی
 • کالج سنت توماس مور
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده مرکز زبان

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه ساسکاچوان

 • اکولوژی گیاهی کاربردی
 • بیوتکنولوژی
 • علوم زراعت و اصلاح نباتات
 • علوم محیط زیست
 • تولید گیاهان زراعی
 • علوم تولیدات زیستی و غذا
 • علوم باغبانی
 • برنامه گواهی مدیریت منابع مردمی بومی
 • تجارت محصولات کشاورزی
 • کارآفرینی کشاورزی
 • زیست شناسی کشاورزی
 • اقتصاد کشاورزی
 • زراعت
 • علوم زیستی حیوانات
 • علوم دامی
 • علوم خاکشناسی
 • سم شناسی 
 • مدیریت عمومی بومی
 • گواهی تئاتر بومی
 • آناتومی و زیست شناسی سلولی
 • انسان شناسی
 • گواهی اخلاق کاربردی و حرفه ای
 • ریاضیات کاربردی
 • باستان شناسی
 • تغذیه
 • پزشکی پیش دامپزشکی
 • منابع مراتع
 • خط مشی و اقتصاد منابع
 • علوم منابع
 • تاریخ هنر
 • نجوم
 • مطالعات کلاسیکقرون وسطی و رنسانس
 • گواهی کلاسیک و قرون وسطی لاتین
 • ادبیات باستانی یونان و روم
 • علوم کامپیوتر
 • مطالعات جرم و جنایت، حقوق و عدالت
 • گواهی جرم شناسی و اعتیاد
 • دیدگاه انتقادی بر عدالت اجتماعی و خیر عام
 • فرهنگ دیجیتال و رسانه های جدید
 • نمایش
 • علم اقتصاد
 • بیوشیمی
 • بیوشیمی و بیوتکنولوژی
 • بیوانفورماتیک
 • زیست شناسی
 • علوم پزشکی
 • بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • اقتصاد کسب و کار
 • ادبیات کانادا در زبان انگلیسی
 • مطالعات کاتولیک
 • علم شیمی
 • انگلیسی
 • کارآفرینی
 • محیط زیست و جامعه
 • زیست شناسی محیط زیست
 • علوم محیط زیست زمین
 • گواهی اخلاق، عدالت و حقوق
 • علوم و صنایع غذایی
 • فرانسوی
 • زمین شناسی
 • ژئوماتیک
 • ژئو فیزیک
 • گواهی مطالعات جهانی
 • مطالعات بهداشت
 • تاریخ
 • مطالعات بومی
 • طراحی سیستم های تعاملی
 • مطالعات بین المللی
 • گواهی جاز
 • مبدا یهودی و مسیحی
 • زبان شناسی
 • آلمانی
 • فیزیک ریاضیات
 • ریاضیات
 • میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • زبان مدرن
 • موسیقی
 • آموزش موسیقی
 • مطالعات شمالی
 • فلسفه
 • فیزیک
 • فیزیولوژی و فارماکولوژی
 • مطالعات سیاسی
 • روان شناسی
 • مدیریت عمومی
 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • دین و فرهنگ
 • جامعه شناسی
 • زبان اسپانیایی
 • آمار
 • هنر استودیویی
 • سم شناسی
 • اوکراینی
 • مطالعات اوکراین
 • علوم آب
 • مطالعات جنسیت و زنان
 • دندانپزشکی
 • گواهی همیار معلمان بومی
 • کارشناسی آموزش و پرورش
 • کارشناسی حرکت شناسی / کارشناسی برنامه ترکیبی آموزش و پرورش
 • فنی حرفه ای
 • گواهی مدیریت کسب و کار بومی
 • حسابداری
 • گواهی مدیریت کسب و کار (BAC)
 • گواهی مدیریت کسب و کار اجرایی (EBAC)
 • مالی
 • منابع انسانی
 • گواهی مدیریت کسب و کار بین المللی (IBAC)
 • مدیریت
 • بازار یابی
 • مدیریت عملیات
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی عمران
 • سال اول عمومی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی برق
 • کارآفرینی مهندسی
 • فیزیک مهندسی
 • برنامه کارآموزی مهندسی حرفه ای
 • مهندسی محیط زیست
 • مهندسی زمین شناسی
 • مهندسی مکانیک
 • علایم پیش نیاز
 • ارتباطات حرفه ای
 • کارشناسی حرکت شناسی / کارشناسی آموزش و پرورش
 • کارآفرینی
 • مطالعات ورزش و تمرین
 • تغذیه
 • مطالعات تربیت بدنی
 • گواهی بهداشت جهانی
 • لیسانس علوم پرستاری
 • تحصیلات پیوسته و توسعه برای پرستاری
 • تغذیه
 • داروخانه
 • گواهی توسعه پایدار

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 • مهندسی زیستی
 • روانپزشکی زیستی
 • زیست شناسی
 • مهندسی پزشکی
 • آمار زیستی
 • مدیریت کسب و کار
 • مهندسی شیمی
 • شیمی
 • حسابداری
 • اقتصاد کشاورزی
 • آناتومی و زیست شناسی سلولی
 • علوم دام و طیور
 • انسان شناسی
 • میکروبیولوژی کاربردی
 • باستان شناسی
 • بیوشیمی
 • مهندسی عمران و زمین شناسی
 • جامعه و علوم بهداشتی
 • علوم کامپیوتر
 • مطالعات برنامه درسی
 • اقتصاد
 • مدیریت آموزشی
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • امور مالی
 • هنر های زیبا
 • علوم و صنایع غذایی
 • فرانسه
 • جغرافیا
 • علوم زمین شناسی
 • علوم بهداشت
 • تاریخ
 • مطالعات بومی
 • مطالعات میان رشته ای
 • مبانی آموزشی
 • روانشناسی آموزشی و آموزش ویژه
 • تکنولوژی آموزشی و طراحی
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • انگلیسی
 • موسیقی
 • حاکمیت و توسعه شمالی
 • پرستاری
 • تغذیه
 • فارماکولوژی
 • داروسازی
 • فلسفه
 • فیزیوتراپی
 • فیزیک و مهندسی فیزیک
 • تجارت بین المللی
 • حرکت شناسی
 • علوم بالینی حیوانات بزرگ
 • حقوق
 • زبان شناسی، کاربردی
 • بازاریابی
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • فیزیولوژی
 • علوم گیاهی
 • مطالعات سیاسی
 • روانشناسی
 • مدیریت عمومی
 • بهداشت عمومی
 • سیاست عمومی
 • سم شناسی
 • واکسن شناسی
 • علوم پزشکی دامپزشکی
 • میکروبشناسی دامپزشکی
 • آسیب شناسی دامپزشکی
 • نویسندگی
 • مطالعات امور جنسی و جنسیت زنان
 • دین و فرهنگ
 • علوم بالینی حیوانات کوچک
 • جامعه شناسی
 • خاکشناسی
 • مدیریت محیط زیست پایدار

 

رشته های مقطع دکتری

 • آناتومی و زیست شناسی سلولی
 • علوم دام و طیور
 • میکروبیولوژی کاربردی
 • بیوشیمی
 • مهندسی زیستی
 • روانپزشکی زیستی
 • زیست شناسی
 • مهندسی پزشکی
 • آمار زیستی
 • مهندسی شیمی
 • شیمی
 • اقتصاد کشاورزی
 • مهندسی عمران و زمین شناسی
 • جامعه و علوم بهداشتی
 • علوم کامپیوتر
 • مدیریت آموزشی
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • انگلیسی
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • اپیدمی شناسی
 • علوم و صنایع غذایی
 • جغرافیا
 • علوم زمین شناسی
 • علوم بهداشت
 • تاریخ
 • پرستاری
 • تغذیه
 • فارماکولوژی
 • داروسازی
 • فیزیک و مهندسی فیزیک
 • فیزیولوژی
 • علوم گیاهی
 • روانشناسی
 • سیاست عمومی
 • علوم بالینی حیوانات کوچک
 • مطالعات میان رشته ای
 • حرکت شناسی
 • علوم بالینی حیوانات بزرگ
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 • جامعه شناسی
 • خاکشناسی
 • سم شناسی
 • واکسن شناسی
 • علوم پزشکی دامپزشکی
 • میکروبشناسی دامپزشکی
 • آسیب شناسی دامپزشکی

 

مدارک لازم برای پذیرش:

 • ترجمه ریز نمرات و مدارک تحصیلی مقاطع قبلی
 • رزومه
 • توصیه نامه (برای مقاطع تحصیلات تکمیلی)
 • انگیزه نامه
 • نمره زبان

 

  TOEFL :80*

IELTS :  6.5*

PTE : 59*

 

لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت‌نام اکثر برنامه ها در دو ماه سپتامبر و ژانویه می‌باشد.

به طور تقریبی هزینه برای دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی حدود ۲۵ هزار دلار و برای مقاطع تحصیلات تکمیلی حدود ۳۰ هزار دلار می باشد.

برای دانشجویان بین الممل بورسیه برای مقاطع تحصیلات تکمیلی به طور تقریبی به صورت زیر می باشد:

 • مقطع کارشناسی ارشد: 18000 دلار سالیانه به مدت 2 سال
 • دوره دکتری: 22000 دلار سالیانه به مدت 3 سال

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *