فهرست مطالب:
 • شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار
 • شرایط مهاجرت به کانادا با روش تحصیلی
 • شرایط مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
 • شرایط مهاجرت کانادا به روش اسپانسرشیپ والدین

انواع روش های به کانادا

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کاری، یکی از بهترین راه های مهاجرت کانادا و در عین حال دشوارترین روش دریافت ویزا می باشد.انواع مهاجرت از طریق کار به شکل زیر است:

 •  سرمایه گذاری (سرمایه گذاری از طریق برنامه فدرال، برنامه استانی کبک، برنامه PNP و کارآفرینی)
 • خود اشتغالی
 • اکسپرس اینتری
 • برنامه استانی
شرایط مهاجرت به کانادا با روش تحصیلی
شرایط اخذ ویزای تحصیلی در سال ۲۰۲۱ 
 • برخورداری از مدرک زبان و داشتن مهارت در زبان فرانسه یا انگلیسی
 • برخورداری از مدرک تحصیلی
 • ارائه دعوتنامه یا نامه پذیرش از سوی دانشگاه های کانادا
 • داشتن تمکن مالی
 • ارائه گواهی سلامت پزشکی
 • ارائه فرم های پر شده مربوط به پذیرش
شرایط مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

ازدواج با یک شهروند کانادایی یکی دیگر از شرایط اقامت در کشور کانادا می باشد. البته این روش چندان هم ساده نمی باشد، اخیرا شرایط مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج بسیار سخت شده است و تنها افرادی موفق به مهاجرت به این روش می شوند که با ازدواج واقعی می خواهند به این کشور مهاجرت کنند. هزینه هایی که باید برای این روش مهاجرتی پرداخت شود، شامل هزینه های مربوط به اسپانسرشیپ، حمایت مالی از شریک حقوقی (همسر) و حمایت مالی از کودک (فرزند) می باشد.

شرایط مهاجرت کانادا به روش اسپانسرشیپ والدین

فرزندان مقیم در کانادا برای اسپانسر والدین خود جهت دریافت اقامت، باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن اقامت دائم
 • ثبت در قانون بومیان کانادا به عنوان یک فرد بومی
 • شهروندی کانادا

لازم به ذکر است این افراد برای اسپانسرشیپ والدین خود لازم می باشد تا ضمن تامین نیازهای والدین، از تمکن مالی جهت حمایت از والدین خود نیز برخوردار باشند.