بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران

رشته ی حفاظت محیط زیست با 49 درصد فارغ التحصیل بیکار در صدر جدول بیکارترین رشته های دانشگاهی در ایران قرار دارد و مابقی رشته ها به ترتیب در زیر آورده شده اند:

1.حفاظت محیط زیست          49%

2.علوم رایانه                         40%

3.هنر                                  27%

4.معماری و ساختمان سازی     26%

5.فیزیک                             22%

6.علوم زیستی                      22%

7.کشاورزی                          22%

8.حقوق                              22%

9.حرفه های مهندسی            21%

10.علوم رفتاری و اجتماعی     20%

11.بازرگانی و علوم اداری       20%

12.دامپزشکی                     19%

13.خدمات پزشکی              19%

14.ریاضیات و آمار              18%

اشتراک مطلب با دوستان:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید