The cost of a student dormitory in Canada

هزینه خوابگاه دانشجویی در کانادا بسیاری از دانشجویان در سال اول در خوابگاه دانشجویی در کانادا  زندگی می کنند. هر چند این بستگی به این دارد که آیا دانشگاه می تواند شما را در خوابگاه جا دهد یا خیر . معمولا  دریک خوابگاه با یک هم اتاقی دیگر، امکانات آشپزخانه، منطقه اجتماعی و اتاق شستشو […]

Driving license in Canada

گواهینامه رانندگی در کانادا گواهینامه یکی از مدرک شناسایی بسیار مهم در کانادا می باشد چرا که نام کامل، آدرس، عکس و امضای شما بر آن مندرج بوده و یک مدرک رسمی به حساب آمده و همچنبن به منظور کاریابی کمک خوبی خواهد بود چرا که بسیاری از مشاغل وابسته به مهارت رانندگی می باشد. […]

Dormitory in Canada

خوابگاه دانشجویی در کانادا مرحله نخست در تطبیق با محیط جدید پیدا کردن مکانی برای اقامت موقت است. بهترین حالت این است که کسی از اقوام، دوستان و آشنایان برای استقبال شما به فرودگاه آمده باشد و شما را برای چند روزی کمک نماید. چنانچه کسی را نمی شناسید میتوانید در مراکز اقامتی مانند هتل […]