دانشگاه های کانادا چه زمانی بازگشایی می شوند؟

دانشگاه های کانادا چه زمانی بازگشایی میشوند؟  استان ها و مناطق کانادا محدودیت های اعمال شده برای مقابله با کرونا را کم کم بر می دارند و برخی از دانشگاه ها هم در حال باز شدن هستند. برای نمونه دانشگاه مک گیل در مونترال کبک اولین مرحله از کلاس های حضوری خود را از تاریخ […]