مشاغل پر درآمد در کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا بر اساس لیست منتشره یو اس نیوز، فهرست ۱۵ شغل پردرآمد از لیست بهترین مشاغل که در دهه آینده میزان استخدام در آنها نیز بالا خواهد بود مشخص شده است. توجه داشته باشید که متوسط درآمد اغلب این مشاغل در امریکا خیلی بالاتر از کانادا است. پس برخی از مشاغل که […]

High-paying jobs in America

مشاغل پردرآمد در کشور آمریکا ۱-  شغل پردرآمد: پزشکی درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۹۵,۸۴۲ دلار   ۲-  شغل پردرآمد: مدیر داروسازی درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۴۶,۴۱۲ دلار   ۳-  شغل پردرآمد: داروسازی درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۲۷,۱۲۰ دلار   ۴-  شغل پردرآمد: معمار شرکت‌های بزرگ درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۱۵,۹۴۴ دلار   ۵-  شغل پردرآمد: مشاوران شرکت‌ها درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۱۵,۵۸۰ دلار   ۶- شغل پردرآمد: مدیران توسعه […]