لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آمریکا 2020

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آمریکا 2020:   A.T. Still University of Health Sciences• Albany Medical University• Albert Einstein College of Medicine• American University• Arizona State University• Auburn University• Augusta University• Baylor College of Medicine• Baylor University• Binghamton University, State University of New York• Boston College• Boston University• Brandeis University• Brigham Young […]