لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کشور آمریکا سال 2020

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کشور آمریکا سال 2020 : آمریکا گروه الف (ممتاز) American University, Washington, D.C. Arizona State University, Tempe, AZ Baylor University – Texas Boston College, Chestnut Hill, MA Boston University Brandeis University, Waltham, MA Brigham Young University, Provo, UT  Brown University, Providence, RI California Institute of Technology, Pasadena, […]

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آمریکا 2020

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آمریکا 2020:   A.T. Still University of Health Sciences• Albany Medical University• Albert Einstein College of Medicine• American University• Arizona State University• Auburn University• Augusta University• Baylor College of Medicine• Baylor University• Binghamton University, State University of New York• Boston College• Boston University• Brandeis University• Brigham Young […]

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در سال 2020 کشور کانادا

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در سال 2020 کشور کانادا وزارت بهداشت ایران هرساله لیستی از دانشگاه های مورد تایید خود ارائه میکند.این لیست بدین معناست که مدرک اخذ شده توسط دانشجو تنها در دانشگاه های ذکر شده ( رشته های زیرمجموعه پزشکی و پیراپزشکی )برای این سازمان ارزش بررسی و ارزیابی […]