دانشگاه های کانادا چه زمانی بازگشایی می شوند؟

دانشگاه های کانادا چه زمانی بازگشایی میشوند؟  استان ها و مناطق کانادا محدودیت های اعمال شده برای مقابله با کرونا را کم کم بر می دارند و برخی از دانشگاه ها هم در حال باز شدن هستند. برای نمونه دانشگاه مک گیل در مونترال کبک اولین مرحله از کلاس های حضوری خود را از تاریخ […]

corona virus & education in Canada

تاثیر کروناویروس بر تحصیلات اخیرا از دانشجویان خارجی نظرسنجی به عمل آمده و آنها گفته اند که کرونا خللی در عزمشان برای تحصیل در دانشگاه های کانادا ایجاد نخواهد کرد. در عین حال، بسیاری کلاس های حضوری را به کلاس های آنلاین ترجیح می دهند. از 6900 دانشجوی خارجی که در این نظرسنجی شرکت به […]