1.اصل و اسکن پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام اسکن  کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛

2.یک قطعه عکس جدید 4 x 6 رنگی با زمینه ی سفید؛

3.ترجمه ی شناسنامه؛

4.ترجمه کارت ملی؛

5.ترجمه کارت پایان خدمت آقایان

6.ترجمه نامه عدم سوء پیشینه؛

7.اصل پذیرش تحصیلی؛

8.ترجمه ی آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی؛

9.اسکن از مقالات چاپ شده و یا اختراعات به ثبت رسیده؛

10.ارائه ی مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم؛

11.رزومه ی کامل و عکسدار با ذکر تمامی تاریخها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن؛

12.Study Plan؛

13.نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل (در صورت دریافت بورسیه) و یا رسید ودیعه پرداختی به دانشگاه در صورت امکان؛

14.مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل،و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است(؛

15.مدارک شغلی، شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه،نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی؛

16.ترجمه ی اسناد ملکی؛

17.حامی مالی برای کسانی که توانایی ارائه ی مدارک فوق را ندارند. در این موارد یکی از اقوام درجه ی یک متقاضی )پدر، مادر، و/یا همسر( باید ترجمه ی اسناد ملکی، ترجمه ی مدارک کاری، نامه ی تمکن بانک، و ریزپرینت 4 ماه آخر بانک خود را به لاتین جهت حمایت مالی متقاضی ارائه دهد؛

18.تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛

19.رضایتنامه ی محضری پدر و مادر مبنی بر خروج فرزندشان از کشور و پوشش مالی هزینه های وی هنگام تحصیل و اقامت در کشور کانادا؛ (برای متقاضیان زیر 18 سال)

20.مشخص نمودن محل سکونت در کانادا )خوابگاه، اجاره ی منزل، یا اسکان در منزل اقوام(. همچنین، در صورت داشتن قیم، پر کردن فرم Custodianship الزامیست. (برای متقاضیان زیر 18 سال)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *